CAT

 • Nosaltres enviem el codi i la contrasenya en funció de les dades que tenim als nostres sistemes. Si no el rebeu, poseu-vos en contacte amb nosaltres per actualitzar les vostres dades:
  AFILIATS/ADES telèfon 934 812 928             uat@ccoo.cat
  INTEGRA         telèfon 934 812 937 – 2937 informatica@ccoo.cat

 • Registreu-vos al nostra web emplenant el formulari. Com a afiliat o afiliada tindreu accés a consultar i canviar les vostres dades.

 • La clau per entrar al sistema ha de ser com a mínim de 8 lletres i/o números.

 • No us estem proposant cap prova de matemàtiques. Només volem assegurar-nos que sou una persona i no un robot que es dedica a emplenar formularis.

 • Podeu restablir la contrasenya fent-hi constar la vostre adreça electrònica. Nosaltres us enviarem un missatge amb un codi de verificació en funció de les dades introduïdes

 • Aquesta contrasenya és auto-generada, encara que és segura, hauríeu de canviar-la per una que pugueu recordar fàcilment.

ES

 • Nosotros enviamos el código y la contraseña en función de los datos que tenemos en nuestros sistemas. Si no lo recibe, póngase en contacto con nosotros para actualitzar sus datos:
  AFILIADOS/ADAS telèfon 934 812 928                  uat@ccoo.cat
  INTEGRA            telèfon 934 812 937 – 2937 informatica@ccoo.cat

 • Regístrese en nuestra web rellenando el formulario. Como afiliado o afiliada tendrá acceso a consultar y cambiar tus datos.

 • La clave para entrar al sistema debe ser de como mínimo de 8 letras y/o números.

 • No le estamos proponiendo ninguna prueba de matemáticas. Solo queremos asegurarnos que usted es una persona y no un robot que se dedica a rellenar formularios.

 • Puede restablecer la contraseña rellenando su correo electrónico. Nosotros enviaremos un código de verificación en función de los datos introducidos.

 • Esta contraseña es auto-generada, aunque es segura, debería cambiarla por una que pueda recordar fácilmente.